Doneren?
Ontwerp en realisatie: HETWORKS

Nieuwsbrief december 2020

Donateurs, vrienden en familie,

“Na een reis naar Doboj is het fijn om een nieuwsbrief te schrijven.” Dit was het begin van de voorjaarsnieuwsbrief.

Helaas hebben we nu geen Dobojreis achter de rug. Het corona-virus maakte dit onmogelijk.

Toch wordt het tijd voor een bericht.

“Prijateljska Kuca”

Allereerst berichten uit Doboj, uit het kinderhuis.

Gelukkig is iedereen gezond gebleven. Maar het was wel een moeilijke tijd.

Marlies en de teta’s moesten toestemming hebben om de straat op te mogen. Dat kregen ze gelukkig, waardoor Sanja en Nina konden blijven werken en Marlies boodschappen kon doen.

De kinderen moesten thuis schoollessen volgen op de computer. Dat is best lastig als er maar 1 computer is. Dus werd ook de laptop van Marlies ingezet. Wat wel betekende dat zij zelf niet of nauwelijks kon mailen.

Daardoor hoorden we ook niet zoveel. Af en toe een app of sms en daar moesten we het mee doen. En als dan ook nog geregeld het netwerk wegvalt, dan is het helemaal stil.

In mei kregen Zorislav en Ljubinko hun schooldiploma. Fijn, dat dit toch kon. Ljubinko heeft ons inmiddels verlaten. Hij woont nu op zichzelf in Derventa, waar hij ook werk heeft gevonden. Zijn 2 oudere broers wonen daar, wat voor hem fijn en gezellig is. Zorislav heeft werk in Doboj en woont nog in Prijateljska Kuca. Voor hem zal het wel lastig zijn om zelfstandig te gaan wonen. We zullen zien.

Na de zomervakantie mochten de kinderen weer naar school. Dat was erg fijn. Maar inmiddels is dat weer over en leren ze thuis via de computer.

Een extra belasting voor Marlies en de teta’s.

Pakketten

Marlies had net de voorbereidingen getroffen in maart voor het uitdelen van zaaipakketten toen het corona-virus ook in Bosnië actief werd. Daarom haakte het Rode Kruis af; bang voor besmettingen. Marlies besloot om, samen met Milenko, toch pakketten uit te delen. Ze werden met gejuich ontvangen.

Kerst

We zijn nu aan het nadenken over de Kerst. Natuurlijk is er voor u gelegenheid zoals voorheen om een extra gift over te maken voor uw adoptie-opa of-oma of -kind of voor het kinderhuis. In januari deelt Marlies het adoptiegeld uit en dan krijgen ze deze gift erbij.

Ook zijn we de kerst-voedselpakketten aan het regelen. Of wel Marlies doet dat. Ze zullen op dezelfde manier uitgedeeld worden als in het voorjaar de zaaipakketten. We hopen wel, dat het Rode Kruis nu wil meehelpen, want het is best een zware klus voor Marlies en Milenko.

Een klein lichtpuntje voor de mensen in en om Doboj, die het erg zwaar hebben, willen we zo aanreiken.

Van het bestuur

Als bestuur hebben we een vergadering gehad. Reden hiervoor was dat Dickie aangaf te willen stoppen met haar werkzaamheden voor Stichting Hulpaktie Doboj hier in Nederland. Dat besluit valt haar moeilijk, vooral in deze omstandigheden, maar gezien haar leeftijd wordt het hiervoor tijd.

Meer dan 25 jaar heeft zij met passie en vuur zich ingezet. Zij kijkt terug op prachtige jaren, waarin heel veel hulp gegeven kon worden aan zoveel mensen. Heel veel mooie jaren , waarin bijzondere ontmoetingen waren, vreugde en verdriet gedeeld kon worden.

Maar zonder onze donateurs was dat niet mogelijk geweest!

De bedoeling is dat wij de reserves, die op de bank staan het komende jaar (misschien iets langer) gaan gebruiken voor het kinderhuis en de diverse andere vormen van hulp die we gaven. Graag zouden we de lopende adopties voor kinderen door laten gaan tot hun 18de verjaardag en de opa’s en oma’s blijven helpen zo lang het kan. Daarvoor vragen wij u dan ook om uw bijdrage te blijven geven voor hen. Zolang het kan willen we ook zaai- en voedselpakketten blijven uitdelen.

In het komende jaar is er dan tijd om andere bronnen van inkomsten te zoeken, vooral in Bosnië zelf. Marlies wil graag door blijven gaan met haar werk daar, ze werkt daar nu al meer dan 20 jaar en wij verwachten dat de sociale dienst, de gemeente en het land zelf dat zullen honoreren met financiële bijdragen.

De stichting in Nederland zal op termijn worden opgeheven, dat betekent verlies van de ANBI-status. De bankrekening blijft bestaan zolang wij actief zijn in Bosnië. Voor u als donateur verandert er op korte termijn weinig.

Het bestuur kijkt terug op prachtige jaren, waarbij we u als donateur heel erg nodig hadden en daar zijn we bijzonder dankbaar voor.

Wij begrijpen dat deze brief vragen kan oproepen. Wij zijn als bestuur graag bereid deze te beantwoorden. Mailt u ons dan.

Wij wensen u van harte goede en gezegende en corona-vrije Feestdagen en een voorspoedig 2021.

Vriendelijke groet, namens het bestuur,
Dickie de Rijk.

Contactgegevens

Stichting Hulpaktie Doboj
Adres:
Doornboomspark 21,
3925 KL Scherpenzeel.

E-mail: doboj@doboj.nl
Telefoon: 06 2053 9017

IBAN: NL53 RABO 0395 1014 41