Doneren?
Ontwerp en realisatie: HETWORKS

Nieuwsbrief december 2022

Aan onze donateurs, familie en bekenden.

 

Een nieuwsbrief! Dat is inmiddels lang geleden.

Ja, er was niet zoveel te melden, dus dan schrijf je niet zo gemakkelijk.

 

Maar nu allereerst over Prijateljska Kuca. Het is daar redelijk rustig. Er zijn 5 kinderen. Sinds vorig jaar zomer kwamen er 2 zusjes (Mima en Enisa) en een meisje (Sanja) van 12 jaar. De zusjes zijn 4 en 10 jaar. Zij zorgden wel even voor genoeg werk voor Marlies en de teta’s. Vooral de jongste. Zij was erg verwaarloosd, kon amper lopen en praten. Maar inmiddels gaat het behoorlijk goed met de dametjes.

 

Teta Nina is gepensioneerd. Zij valt af en toe in, dat vindt ze erg leuk, want ze kan eigenlijk niet zonder de kinderen. Het is dus voor haar erg fijn dat er af en toe een beroep op haar gedaan wordt.

Nu hebben we voor 1 dag in de week een andere teta, teta Snjezana. Dat is even wennen, maar dat gaat al best goed.

Teta Sanja is nog steeds onze trouwe hulp en natuurlijk is Marlies er altijd.

 

Maar nu het moeilijkste nieuws:

Na al de jaren dat ik, Dickie de Rijk, in Nederland zoveel mogelijk voor de stichting heb gedaan, voel ik dat de tijd gekomen is om te stoppen.

In december 1998 werd de stichting officieel opgericht. 5 jaar daarvoor deden Marlies en ik al van alles. We reden meestal samen naar Doboj, waar we de kinderen, die toen financieel geadopteerd werden, bezochten in de gezinnen, om zo een idee te krijgen van de noden en de situatie in de gezinnen. Toen de vraag van de sociale dienst kwam om meer voor kinderen te doen, ontstond het plan om een klein kinderhuis te starten. En dankzij een gulle sponsor kon dat ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Marlies emigreerde en nam de leiding in Bosnië voor al het werk daar in het veld en in het kinderhuis.

Dickie deed zoveel mogelijk in Nederland om de financiën te organiseren en te waarborgen.

Maar nu, na bijna 30 jaar is de tijd gekomen dat ze definitief afscheid neemt.

Na overleg met onze accountant gaat per 1 januari 2024 de stichting in Nederland stoppen, Marlies gaat door met onze Bosnische Stichting.

Dat betekent dat we dan stoppen met het incasseren van uw bijdragen via incasso. Maar u kunt zelf wel blijven doneren, want de nederlandse rekening bij de Rabobank blijft bestaan.

Het geld, dat nog op de rekening staat wordt volledig gebruikt voor het kinderhuis en alles wat er nog meer nodig is. De bekende rekening NL53 RABO 0395 1014 41 blijft dus beschikbaar voor giften.

 

Marlies is op zoek naar nieuwe mogelijkheden om inkomen voor de stichting in Bosnië te realiseren, zodat het kinderhuis Prijateljska Kuce kan blijven. Dat valt niet mee. Maar zij wil graag doorgaan met het werk daar. Niet alleen met het kinderhuis, maar ook met de adoptiekinderen en de ouderen, die nog door ons geholpen worden. Ook de voedselpakketten rond de Kerstdagen en de zaaipakketten in het voorjaar zou ze graag willen blijven geven. Evernals natuurlijk een extra Kerstgift voor adoptiekind of opa of oma of voor Prijateljska Kuca. Vermeld dan hierbij : Kerstgift.

Evenals in ons eigen land is de wereldcrisis erg voelbaar in Bosnië. Prijzen van levensmiddelen zijn verdubbeld en soms zelfs verdrievoudigd; vandaar dat we graag voedselpakketten uitdelen.

Zo is de bestelling voor de pakketten voor de komende Kerst al weer gedaan. En daarvoor is uw extra hulp dan ook bijzonder welkom.

 

Als u Marlies wilt blijven steunen voor haar werk in Doboj, kunt u uw donatie blijven overmaken naar de bovengenoemde bank; de ANBI status vervalt per 1 januari 2024.

 

Binnenkort reizen we nog een keer naar Bosnië om alles over te dragen en dat zal niet de laatste keer zijn. De vele contacten die we daar hebben, ook met de vele oudere kinderen uit ons kindertehuis, die inmiddels zelf ook al kinderen hebben, vinden het erg leuk als we daar nog eens langs gaan.

 

Tot slot wil ik u als sponsors, heel erg hartelijk danken, niet alleen voor het vertrouwen wat we mochten ervaren, maar vooral voor het feit dat u het mogelijk gemaakt hebt, dat wij  zoveel mensen en kinderen een menswaardig bestaan konden geven. Medio 2023 krijgt u weer een update.

 

Tot slot wens ik u gezegende Kerstdagen en een Gelukkig 2023.

Dickie de Rijk.

Contactgegevens

Stichting Hulpaktie Doboj
Adres:
Doornboomspark 21,
3925 KL Scherpenzeel.

E-mail: doboj@doboj.nl
Telefoon: 06 2053 9017

IBAN: NL53 RABO 0395 1014 41